معاونت اجتماعی
۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
تاریخ: 1398/11/19 تعداد بازدید: 48
برگزاري دومين مجمع سلامت شهرستان گلوگاه در استان مازندران در تاريخ 16/11/98
برگزاري دومين مجمع سلامت شهرستان گلوگاه در استان مازندران در تاريخ 16/11/98

دومين مجمع سلامت شهرستان گلوگاه در استان مازندران در تاريخ 16/11/98 در محل فرمانداري اين شهرستان و با حضور فرماندار ، نماينده استانداري ، نماينده دانشگاه علوم پزشكي مازندران ، نمايندگان ادارات دامپزشكي جهاد كشاورزي - شهرداري  - محيط زيست ،بنياد مسكن ، اداره ورزش و جوانان ، بسيج سازندگي و فرمانداري دهياران و اعضاي شوراهاي اسلامي  با دستورجلسه: 1- فقدان پست قرنطينه دامي و نباتي در گلوگاههاي شهرستان 2- كمبود پارك و فضاهاي ورزشي براي گروههاي مختلف سني 3- استفاده بي رويه از كود شيميايي و سموم دفع آفات نباتي 4- دفع غير بهداشتي زباله و فاضلاب خانگي ، برگزار گرديد. آقاي دكتر نجفي مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان  ضمن خيرمقدم گويي به حاضران به بيان چالش هاي سلامت شهرستان  و اقدامات انجام شده در حوزه سلامت شهرستان پرداختند . در ادامه آقاي امامي منش دبير محترم دبيرخانه كارگروه فرهنگي، اجتماعي سلامت خانواده استانداري در خصوص اجتماعي شدن سلامت نكاتي را ارائه نمودند. پس از ايشان آقاي كلبادي نژاد فرماندار محترم شهرستان گلوگاه در خصوص عوامل اجتماعي موثر بر سلامت در شهرستان و همچنين بررسي چالش هاي سلامت بر اساس دستور كار جلسه پرداختند و در ادامه پس از استماع بحث و طرح ايده نظر حاضران در خصوص درصد شيوع بالاي برخي بيماريها در شهرستان مانند ديابت ، محل جمع آوري و دپوي زباله و همچنين اطلاع رساني و آموزش نكات بهداشتي و سلامت از طريق فضاهاي مجازي و توزيع پمفلت و بروشور بين مردم و مبلغين صحبت هايي به عمل آمد. در ادامه بيانيه پاياني مجمع براي حاضرين قرائت گرديد و در پايان از ادارات كميته امداد امام خميني (ره)، ورزش و جوانان،  بهزيستي به دليل تعامل و مشاركت زياد در برنامه هاي بهداشتي و شركت توليدي صنايع سفال طبرستان به دليل رعايت نكات بهداشتي و همكاري با شبكه بهداشت و درمان شهرستان گلوگاه با اهداء لوح سپاس تقدير به عمل آمد.

برگزاري دومين مجمع سلامت شهرستان گلوگاه در استان مازندران در تاريخ 16/11/98
Powered by DorsaPortal