معاونت اجتماعی
۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
تاریخ: 1398/11/14 تعداد بازدید: 56
برگزاري جلسه تخصصي گروه كاري سلامت و امنيت غذايي به رياست استاندار مازندران ، با موضوع پيشگيري و كنترل كروناويروس در تاريخ 12/11/1398
برگزاري جلسه تخصصي گروه كاري سلامت و امنيت غذايي به رياست استاندار مازندران ، با موضوع پيشگيري و كنترل كروناويروس در تاريخ 12/11/1398

در تاريخ 12/11/98 جلسه تخصصي گروه كاري سلامت و امنيت غذايي با موضوع پيشگيري و كنترل كروناويروس در استانداري با حضور كليه اعضا برگزار شد.  ابتدا آقاي دكتر موسوي رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران در خصوص بروز و شيوع بيماري كروناويروس در جهان گزارش مبسوطي ارائه نمودند و در ادامه آقاي دكتر روحاني زاده معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران به  اقدامات انجام شده در حوزه بهداشت و درمان دانشگاه و انتظارات از دستگاه هاي عضو كارگروه پرداخت . سپس آقاي حسين زادگان استاندار محترم درخصوص اهميت موضوع و همكاري همه دستگاه ها در امر اطلاع رساني درست موضوع بهداشتي كروناويروس مبتني بر شواهد علمي تاكيد نموده و با اشاره به تلفات طيور جزيره ميانكاله ، خواستار گزارشي از اداره كل دامپزشكي و حفاظت محيط زيست شدند. در انتها تصميماتي اعم از تشكيل ستاد كل اطلاع رساني استان با دبيري دانشگاه علوم پزشكي مازندران، ارائه گزارش مستمر از آخرين وضعيت  پيشگيري، كنترل و بروز بيماري كروناويروس به استاندار، برگزاري كارگروه هاي سلامت و امنيت غذايي شهرستان درخصوص پيشگيري و كنترل كروناويروس با رياست فرمانداران و حضور بخشداران، استخراج اسامي مسافرين با ويزاي چين، ورزشكاران، كارفرمايان اداره صنعت معدن و تجارت با ويزاي چين ، جهت مراقبت­هاي بعدي، همكاري كامل بنادر و فرودگاه هاي استان با پايگاه هاي مراقبت مرزي بهداشتي دانشگاه مستقر در پايانه ها جهت اطلاع رساني و مراقبت موارد مشكوك و انجام عمليات پاكسازي محيط در صورت نياز اتخاذ گرديد و پيرو گزارش   اداره كل دامپزشكي در خصوص تعيين علل اتلاف پرندگان در كانونهاي ميانكاله و گلوگاه  مقرر گرديد با استفاده از امكانات بخش سم شناسي دانشكده داروسازي دانشگاه تهران و دانشگاه شهيد بهشتي جهت بررسي سموم ، در نمونه هاي طيور تلف شده اقدام گردد. 

برگزاري جلسه تخصصي گروه كاري سلامت و امنيت غذايي  به رياست استاندار مازندران ، با موضوع پيشگيري و كنترل كروناويروس در تاريخ 12/11/1398
Powered by DorsaPortal