معاونت اجتماعی
۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
تاریخ: 1398/11/12 تعداد بازدید: 51
بازديد مهندس كاظمي رئيس اداره خيرين و موسسات خيريه سلامت دانشگاه علوم پزشكي مازندران به اتفاق دكتر صالح طبري مدير شبكه بهداشت ودرمان شهرستان بهشهر در مورخ 8/11/98
بازديد مهندس كاظمي رئيس اداره خيرين و موسسات خيريه سلامت دانشگاه علوم پزشكي مازندران به اتفاق دكتر صالح طبري مدير شبكه بهداشت ودرمان شهرستان بهشهر در مورخ 8/11/98

بازديد مهندس كاظمي رئيس اداره خيرين و موسسات خيريه سلامت دانشگاه علوم پزشكي مازندران  به اتفاق دكتر صالح طبري مدير شبكه بهداشت ودرمان شهرستان بهشهر در مورخ 8/11/98 از روند عملياتي پروژه عمراني خير ساز مركز درمان ناباروري شرق استان مازندران كه با همت بلند و مشاركت خيرين نيك انديش جناب آقاي دكتر ملك پور و سركار خانم دكتر يوسفي در حال ساخت مي باشد.

در حاشيه بازديد مهندس كاظمي بر ايجاد موسسه خيريه حمايت از بيماران سرطاني شرق استان با مشاركت شوراي خيرين شهرستان بهشهر  كه از اولويت هاي ايجاد سمن بوده در كنار اين مركز درماني تاكيد  و دراين راستا اعلام داشته كه مديريت مشاركت هاي مردمي دانشگاه از هيچ كمكي دريغ نخواهد كرد. 

بازديد مهندس كاظمي رئيس اداره خيرين و موسسات خيريه سلامت دانشگاه علوم پزشكي مازندران  به اتفاق دكتر صالح طبري مدير شبكه بهداشت ودرمان شهرستان بهشهر در مورخ 8/11/98
Powered by DorsaPortal