معاونت اجتماعی
۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
اعضا

آقاي دكتر حسين رنجبران

تحصيلات: دكتراي تخصصي پژوهشي

سمت : قائم مقام رئيس و معاون اجتماعي

 

آقاي دكتر اسماعيل محموديان

تحصيلات : دكتري پزشكي

سمت : مدير مولفه هاي اجتماعي

 

آقاي دكتر فرهاد مصدري

تحصيلات : دندانپزشك

سمت : مدير مشاركت هاي مردمي

 

آقاي حاج احمد اندرخورا

تحصيلات : كارشناس ارشد فقه و مباني حقوق

سمت : رييس اداره سازمانهاي مردم نهاد سلامت 

 

آقاي غلامعباس ملازاده

تحصيلات : دانشجوي دكتري روانشناسي

سمت : رييس اداره تامين و ارتقاي سلامت اجتماعي

 

آقاي مسلم كاظمي

تحصيلات : كارشناسي ارشد HSE

سمت : رييس اداره خيرين و موسسات خيريه سلامت

 

 

خانم دكتر خديجه طيبي

تحصيلات : دكتري پزشكي

سمت: مسئول اداره همكاري هاي بين بخشي موثر بر سلامت

 

 

خانم نيلوفر باقري
پست الكترونيك:
 niloufarbagherich1@gmail.com

تحصيلات : كارشناس ارشد مديريت آموزشي

سمت : كارشناس امور اجتماعي و آسيب هاي سلامت

 

 

 خانم فاخره قرباني

 پست الكترونيك:f.ghorbani2@yahoo.com

تحصيلات:كارشناس مديريت و برنامه ريزي آموزشي

سمت: كارشناس  امور خيرين

 

 

خانم فاطمه زهرا محمودي

  پست الكترونيكmandanamahmoodi1702@Gmail.com

تحصيلات:كارشناس ارشد مديريت دولتي ( گرايش تشكيلات و روشها)

سمت: كارشناس اسناد و شواهد راهبردي سلامت

 

 

خانم سيده مريم كاظمي 

پست الكترونيكي : maryam.kazemi.sangedehi@gmail.com

تحصيلات: كارشناس ارشد مديريت اجرايي

سمت: كارشناس توسعه و توانمندسازي سازمانهاي مردم نهاد

 

خانم بنين جلالي آكردي 

پست الكترونيك : b.jalali89@gmail.com 

تحصيلات : كارشناس ارشد آموزش سلامت

سمت : كارشناس هماهنگي تحقيق و توسعه SDH

 

خانم فاطمه قاسمي آتني 

پست الكترونيك : fgh.a1364@gmail.com 

تحصيلات: كارشناس ارشد علوم اجتماعي

سمت : كارشناس مسئول واحد مددكاري 

1397/10/09
Powered by DorsaPortal