معاونت اجتماعی
۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
مراحل صدور پروانه سازمانهاي مردم نهاد

مراحل صدور پروانه سازمان هاي مردم نهاد

1.    دريافت وتكميل فرم "درخواست تاسيس سازمان مردم نهاد" در سايت اينترنتي   saman.moi.ir   و دريافت كد رهگيري

مراجعه به آدرس : https://moi.ir

·         مراجعه به پورتال وزارت كشور / باكس ميز خدمت  / صدور پروانه سازمان هاي مردم نهاد  / درخواست تاسيس سازمانهاي مردم نهاد

 

·          باكس خدمات الكترونيكي        تاسيس        درخواست تاسيس سازمان هاي مردم نهاد

 

3. حتما تذكرات مهم مطالعه گردد.

 

·         در انتهاي صفحه (( راهنماي تكميل و فرم درخواست صدور پروانه تاسيس سازمانهاي مردم نهاد )) مطالعه گردد


·         بعد از تكميل فرم و طي گام هاي بعدي كدپيگيري (( 32 كاراكتري )) اخذ و بصورت محرمانه نزد هيات موسس نگهداري شود.

2.مراجعه به سايت مذكورو پيگيري وضعيت درخواست ، بعد از يك هفته(اعلام موافقت يا مخالفت)

3.تشكيل پرونده وارسال  اسناد و مدارك متقاضيان (اسكن و ارسال مدارك مورد نياز از طريق سايت فوق الذكر (مدارك شامل تكميل اساسنامه پيشنهادي و ارسال كپي شناسنامه ، كارت ملي ، 4 قطعه عكس 4*3 ، تكميل فرم مشخصات فردي ، كپي مدرك تحصيلي )

4.اخذ استعلامات 4 گانه توسط مرجع صدور پروانه فعاليت. :  دستگاه تخصصي ، ناجا ، وزارت اطلاعات ، وزارت دادگستري

5.در صورت راي مثبت هيئت نظارت، تشكيل مجمع عمومي موسسه و تصويب اساسنامه كه تمام صفحات آن به امضاي اعضاي موسس رسيده باشد و هيئت مديره و بازرسان مشخص باشند .

6.مراجعه به اداره ثبت شركتها جهت ثبت شخصيت حقوقي موسسه

7.ارائه آگهي روزنامه رسمي كشور مبني بر ثبت شخصيت حقوقي سازمان

8.صدور  پروانه فعاليت توسط دبيرخانه هيئت نظارت و آغاز فعاليت رسمي

 
نكته مهم  :  اقدامات فوق  مي بايست حداكثر ظرف مدت 2 ماه از تاريخ دريافت تقاضانامه تاسيس انجام پذيرفته و به صدور پروانه فعاليت منتهي شود .

 

تذكرات مهم

1.       نام پيشنهادي

·        در انتخاب نام پيشنهادي سمن دقت شود كه نام انتخابي با موضوع و اهداف داراي سنخيت باشد به نحوي كه از نام، نوع فعاليت و اهداف به ذهن متبادر گردد.

·        از ذكر اسامي نامانوس و يا غير فارسي خودداري شود.

·        در نام پيشنهادي از بكار بردن واژگاني كه دلالت عام دارند مثل ايراني، ايرانيان خودداري شود.

·        ذكر بنياد تابع شرايط خاص است.

2.       شخصي به عنوان نماينده هيات موسس معرفي شودكه:

·        موردوثوق و اطمينان هيات موسس باشد زيرا اقدام ايشان به نمايندگي فرض گرديده و مسووليت اقدامات ايشان به عهده هيات موسس است.

·         علاقمندي و فرصت لازم را براي پيگيري امور داشته باشد.

·         با موضوع واهداف و... آشنايي كامل داشته باشد و بتواند پاسخگوي سوالات احتمالي باشد.

3.        محور فعاليت : عبارت است از فعاليت تخصصي سازمان كه بايستي بصورت موضوع واحد انتخاب شود. ضمناً افراد هيات موسس نيز داراي صلاحيت تخصصي باشند.

4.       حوزه فعاليت : يك عنوان جزئي است كه نسبت به عنوان محور فعاليت روشن تر است.

5.       موضوع فعاليت: با توجه به  محور و حوزه فعاليت تكميل ميشود.

6.       محدوده جغرافيايي فعاليت مي تواند يكي ازمحدوده هاي شهرستاني ،استاني،فرااستاني و ملي باشد.

·        اگر محدوده فعاليت فرا استاني انتخاب شود به اين معني است كه هيات موسس مي توانند در بيش از يك استان و حداكثر در 4 استان فعاليت داشته باشند. وارد نمودن نام استانهاي انتخابي در اين قسمت ضروري مي باشد.

7.       نحوه اداره ساختار يكي ازدو نوع مجمع عمومي عضو پذير يا مجمع عمومي هيات امنا مي باشد.

·        در ساختار سازمانهاي مردم نهاد اصل بر عضوپذير بودن آنها و مشاركت جمعي و حداكثر است وليكن در صورتي كه ساختار هيات امنايي (عضوپذيري محدود) انتخاب شود به معناي تصميم گيري در بين اعضاي هيات امنا مي باشد كه عمدتاً خاص امور خيريه مي باشد.

8.        هدف: رسالت واقعي يك سازمان مردم نهاد است كه بايدعلاوه بر شفافيت ، قابل حصول نيز باشد. هدف بصورت روشن و در قالب حداكثر 4 عنوان طرح گردد.

 

9.       شيوه هاي اجرايي: عبارتست ازمكانيزمها ومجموعه برنامه ها و فعاليتهايي كه سازمان در راستاي دستيابي به اهداف دنبال مي كند.

 

10.    مشخصات هيات موسس كامل تكميل شود و نوع شغل دقيقاً ذكر شود. بخشي از صلاحيت تخصصي و توانمندي افراد با توجه به اين اطلاعات احراز مي شود.

 

·        پر نمودن خلاصه اطلاعات شخصي هيات موسس حداقل 5 نفر و هيات مديره و بازرسين 4 نفر (جمعاً 9 نفر ) الزامي مي باشد.

·        در قسمت سوابق شغلي حتما دقت شود كه دو يا سه مورد از آخرين پستهاي مديريتي و اجرايي ذكر گردد.

 

 

 

 

 

1397/07/29
Powered by DorsaPortal