معاونت اجتماعی
۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
شرح وظايف حوزه اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي قطب

شرح وظايف معاونت اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي قطب

1.      مديريت و راهبري ظرفيت هاي اجتماعي استان در بخش سلامت

2.      شناسايي، هدايت و حمايت از ظرفيت هاي امور خيريه و اوقاف استان در جهت توسعه و ارتقاء نظام سلامت

3.      طراحي و اجراي مدل بومي جلب مشاركت هاي مردمي، سازمان هاي مردم نهاد و خيريه ها در حوزه سلامت

4.      تعامل، هماهنگي و همكاري با دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي از طريق شوراي سلامت استان به منظور بهره گيري از تمامي ظرفيت ها در توسعه مشاركت مردمي

5.      فرهنگ سازي در جهت تشويق و ترغيب آحاد مردم براي مشاركت و گسترش فعاليت هاي خيرين در حوزه سلامت(هبه، نذر سلامت،فعاليت داوطلبانه ،اهداي اختصاصي به بخش سلامت و ... )

6.       سازماندهي، توسعه و حمايت از موسسات خيريه سلامت مطابق دستورالعمل و سياست هاي ابلاغي

7.      سازمان دهي، تقويت و حمايت از سازمان هاي مردم نهاد و توانمندسازي آن ها

8.      برنامه ريزي براي ساماندهي ، شناسايي و جذب منابع غير دولتي و بهره گيري از حداكثر توان مردمي

9.      شناسايي و ساماندهي فرهيختگان و اصحاب فرهنگ و هنر براي بهره گيري از ظرفيت هاي آن ها جهت تقويت بخش سلامت

10. پيگيري و اجراي پيوست مشاركت هاي مردمي در كليه طرح ها و پروژه هاي حوزه سلامت استان

11. تقويت دبيرخانه شوراي سلامت و امنيت غذايي استان با استفاده از كليه ظرفيت هاي ستادي و دانشگاهي در جهت توسعه و تقويت نظام مند همكاري هاي بين بخشي

12. توجه ويژه به عوامل اجتماعي موثر بر سلامت از طريق ايجاد مركز تحقيقات و تقويت فعاليت هاي تحقيق و توسعه در سطح دانشگاه

13. ارتباط فعال و موثر با شوراي اجتماعي، شوراي اسلامي استان و شوراهاي مرتبط با سلامت و امور اجتماعي

14. اتخاذ راهكارهاي مناسب جهت هماهنگي با واحدهاي درون دانشگاه به منظور اعمال مديريت يكپارچه در فعاليت هاي اجتماعي

15. بهره گيري از ظرفيت حوزه هاي علميه و روحانيت معزز جهت تقويت ابعاد مختلف سلامت با تاكيد بر بعد معنوي آن

16. هماهنگي براي توسعه اقدامات مرتبط با پيگيري و كنترل آسيب هاي اجتماعي و اعتياد به سوء مصرف مواد

17. پيگيري و توسعه برنامه هاي مرتبط با فرهنگ سلامت با همكاري بخش هاي مختلف استان

1397/07/29
Powered by DorsaPortal