معاونت اجتماعی
۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
اهداف
اهداف و وظايف

الف- در حيطه مشاركت هاي مردمي:

 

·        تشكيل شوراي مشاركت هاي اجتماعي سلامت استان/شهرستان با استفاده از مدل پيشنهادي ارائه شده و مقتضيات محلي

·        شناسايي سازمانهاي مردم نهاد حوزه سلامت به خصوص سمن هاي فعال در سطح استان / شهرستان و ايجاد ارتباط با آنها و تلاش در جهت رفع موانع، توسعه كمي وكيفي سمن هاي سلامت در منطقه تحت نظارت

 

·        بهره جويي از الگو ها و مدلهاي مشاركت اجتماعي موفق داخلي و خارجي و الگو سازي محلي

ب- مشاركت بين بخشي:

·        ارتباط با سازمان هاي دولتي و نهادهاي عمومي استان /شهرستان و عقد تفاهم نامه همكاري با آنها در برنامه هاي مشاركتي

 

ج-در حيطه خيريه هاي سلامت:

·        تشكيل شوراي خيرين حوزه سلامت استان/شهرستان از طريق بومي سازي مدل پيشنهادي ارائه شده

·        مستند سازي كليه فعاليت هاي خيريه هاي حوزه سلامت در دانشگاه/دانشكده

·        تهيه بانك اطلاعاتي خيرين حوزه سلامت استان/شهرستان و ايجاد ساختار ارتباطي با آنها

·        تهيه و تدوين فهرست نيازمنديهاي سلامت استان/شهرستان

·        شناسايي الگوها ومدلهاي موفق داخلي و خارجي خيريه هاي حوزه سلامت و بومي سازي آنها

·        ارتباط با سازمان ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي مرتبط و عقد تفاهم نامه هاي همكاري براي ارتقاي سطح فعاليت هاي خيريه هاي سلامت

د- در حيطه فرهنگ،هنر و سلامت:

·        تشكيل شوراي فرهنگ، هنر و سلامت استان/شهرستان

·        تهيه بانك اطلاعاتي از اصحاب فرهنگ و هنر استان/شهرستان و برقراري ساختار ارتباطي با آنها

·        ارتباط با سازمانها و نهاد هاي فرهنگي و هنري دولتي و غيردولتي و عقد تفاهم نامه همكاري با آنها

·        تهيه و توليد محتوي برنامه هاي ارتقاي سلامت براي ارائه به اصحاب فرهنگ و هنر با همكاري سمن ها ومعاونت هاي دانشگاه/دانشكده

·        حمايت از توليدات فرهنگي و هنري سلامت از قبيل فيلم، سريال و... بر اساس نيازمنديهاي سلامت استان

·        تجليل از افراد و سازمان هاي شاخص در حوزه مشاركت هاي اجتماعي به ويژه خيرين سلامت

·        تهيه مستندات فرهنگي در قالب كتاب ،فيلم و...از فعالين عرصه مشاركت هاي اجتماعي، سمن ها و خيريه هاي سلامت

ه- اطلاع رساني:

·        حضور فعال در جلسات شوراي اطلاع رساني دانشگاه

·        ارتباط با اصحاب رسانه به خصوص صدا و سيما براي اطلاع رساني و ارتقاي سطح مشاركت هاي اجتماعي استان/شهرستان درحوزه سلامت

·        برقراري پيوند با سايت مشاركت هاي اجتماعي وزارت بهداشت و ارائه اخبار دانشگاه / دانشكده به صورت مستمر

·        ايجاد سايت مجازي در حوزه مشاركت هاي اجتماعي و سازمان هاي مردم نهاد و خيرين دانشگاه / دانشكده

 

و_ خصوصي سازي سلامت:

·        ايجاد ارتباط با سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي استان به منظور تشويق و جلب حمايت آنها

·        معرفي الگوها و مدل هاي موفق خصوصي سازي و صنعتي سازي سلامت به فعالان اقتصادي استان

 

1396/05/21
Powered by DorsaPortal