معاونت اجتماعی
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۸ بهمن
واحد اسناد و شواهد راهبردي سلامت استان
مسئول:فاطمه زهرا محمودي 
تحصيلات: كارشناسي ارشد مديريت دولتي ( گرايش تشكيلات و روشها)
تلفن:33044066 
 
معرفي واحد: 
 

مركز اسناد و اطلاعات راهبردي سلامت استان

معرفي:

جريان برنامه ريزي جامع سلامت استان، زنجيره اي از فعاليت ها و فرايند ها را بر مي انگيزد كه سمت و سوي همه آنها، ايجاد نياز مبرم به شواهد معتبر براي برنامه ريزي موثق و مبتني بر شواهد است.

به ضرورت ايجاد حافظه سازماني در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني، دبيرخانه شوراي
سياست گذاري سلامت استان شكل مي گيرد.

تدارك مستندات و شواهد مورد نياز برنامه ريزي هاي آينده، از وظائف ذاتي دبيرخانه است و در كنار آن راه اندازي مركز اسناد و اطلاعات راهبردي سلامت استان  ضرورت مي يابد.

 

 

آيين نامه مركز اسناد و اطلاعات راهبردي سلامت استان  مازندران 

ماده 1ـ هدف

هدف از راه اندازي اين مركز، ايجاد پايگاهي جهت حفظ و نگهداري اسناد راهبردي سلامت استان و فراهم آوردن امكان دسترسي سهل و سريع محققان، مديران، كارشناسان و دانشجويان به آنها مي باشد.

از اين مركز به عنوان پايگاه اطلاعات سياست گذاري و برنامه ريزي هاي راهبردي بخش سلامت در استان استفاده و بهره برداري مي گردد.

 

ماده 2- وظائف:

·        تدوين و اعلام ضابطه هاي ورود، غربالگري، انتخاب، نگهداري، در اختيار گذاشتن و امانت دادن مدارك موجود

·        پيگيري دريافت اسناد راهبردي و گزارش هاي ويژه سلامت محور سازمان ها، ادارات و فرمانداري ها

·   گرد آوري، طبقه بندي، نگهداري و نظم دادن به مدارك استاني و يا كشوري(كه در گذشته در خصوص
برنامه هاي استاني توليد شده)

·        اطلاع رساني ادواري و مناسب در خصوص موجودي و تازه هاي مركز

·        اعلام سياست چاپ و نشر مدارك و مستندات

 

ماده 3 ـ انواع اسناد قابل نگهداري در مركز 

1.      كليه مصوبات كارگروه سلامت و امنيت غذايي استان

2.      مصوبات هيئت امناي دانشگاه

3.      مستندات برنامه ريزي هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت

4.      اسناد سياست هاي تدوين شده و پيوست هاي سلامت

5.      آيين نامه ها

6.       گزارش ارزشيابي اجراي سياست ها

7.      پروژه هاي دانشگاهي

8.      نتايج طرح هاي تحقيقاتي مرتبط با سلامت عمومي

9.      رسانه هاي درخور توجه دانشجويي

10.  گزارش ارزيابي اثرات پروژه هاي گوناگون توسعه استاني بر سلامت

 

ماده 4 ـ نحوه ورود اسناد به مركز

كليه اسناد ورودي به مركز بايد به صورت فايل الكترونيك باشد. علاوه بر فايل اسناد، فيزيك اين اسناد نيز در صورت وجود در مركز اسناد نگهداري خواهد شد.

 

ماده 5 ـ نحوه ثبت و استفاده از اسناد و امنيت اطلاعات

ورود و خروج اسناد ازدبيرخانه با اجازه مسئول دبيرخانه و با تقاضاي كتبي بوده و خروج آن و زمان عودت ثبت
مي گردد.

 
 
 شيوه نامه لينك شده 
 
 
 
مستندات قابل نگهداري در واحد :
 
اسناد مرتبط با كارگروه سلامت و امنيت غذايي استان ( ساغ):
 
 
 
كليه صورتجلسات كارگروه سلامت و امنيت غذايي شهرستانها : 
 
 كليه صورتجلسات كارگروه سلامت و امنيت غذايي شهرستان عباس آباد در سال 1397
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
كليه صورتجلسات كارگروه سلامت و امنيت غذايي شهرستان سيمرغ در سال 97
 
 
 
كليه صورتجلسات مرتبط با كارگروه پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي : 
 
 
 
كليه صورتجلسات مرتبط با كارگروه ديدباني سلامت :
 
 
 
كليه صورتجلسات مرتبط با كارگروه انديشگاه سلامت  :
 
 
 
كليه صورتجلسات مرتبط با كارگروه عدالت در سلامت  :
 
 
 
 
 
 
تحقيق و پژوهش : 
 
كليه طرحهاي تحقيقاتي معاونت پژوهشي :
 
 
 
قوانين و مقررات ، شيوه نامه ها و شيوه نامه هاي مرتبط و قابل بهره برداري در كارگروه ساغ:
 
كليه قوانين و مقررات از معاونت غذا و دارو : 
 
 
 كليه قوانين و مقررات از معاونت درمان :
 
 
 
اسناد بالادستي :
 
 
 
 
 
تفاهم نامه هاي دستگاههاي اجرايي با دانشگاه علوم پزشكي مازندران در راستاي پروژه هاي اجرايي تدوين برنامه جامع سلامت :
6- تفاهم نامه با اداره بهزيستي 
 

 


1398/02/14
Powered by DorsaPortal